Utvärderingarna är i full gång!

Till årsskiftet inledde vi ett utvärderingsarbete som innefattar analyser av projektets verksamhet i form av statistik och intervjuer. Individer som varit en del av vår verksamhet, både som engagerade inom olika områden och deltagare, har intervjuats för att skapa en bild av hur vår verksamhet har lyckats och hur den kan förbättras. Eftersom Bogserlinans roll varit och är att förändra hur idrottsföreningar bedrivs i grunden är det väldigt många områden som måste utvärderas – inte bara de insatser som Bogserlinan startat upp själva och bedrivit självständigt.

De områden vi utvärderar är rastaktiviteterna, fadderverksamheten, Sportcafét, träning för integration, Nattvolleyn, Vuxenvolleyn, Volleybompa, föreningsledda idrottslektioner samt samarbetet med både Smålandsidrotten och Mötesplats Habo.

I nuläget har vi kommit en bra bit på vägen och är i fas med tidsplanen där målet är att utvärderingen ska vara klar till månadsskiftet. Det kommer resultera i ett utförligt dokument som man kan ta del av om man är intresserad av hur våra insatser tagits emot och vilka effekter de haft. Utvärderingen kommer i sin tur vara ett underlag när vi skapar vår manual för hur man effektivast bör bedriva integrationsarbete inom idrottsföreningar.

« (Förra nyhet)