Samtal om det civila samhället med Adaktusson

Igår, torsdagen 15/3 fick Habo Wolley i samband med Bogserlinan medverka vid ett samtal som Kristdemokraterna i Habo hade bjudit in till. Där satt även representanter från Habo IF, kyrkorna i Habo och företagarna med. Till samtalet var Kristdemokraternas vice ordförande Lars Adaktusson inbjuden. Samtalet upplevdes som positivt och konstruktivt. Vad som lyftes var bland annat frågan om integration och ungas hälsa, både psykiskt och fysiskt. Två frågor som jag är övertygad om att idrott och Habo Wolley kan hjälpa till med. Stort tack till KD och Hans Jarstig som tog initiativ till detta samtal.

/Oscar Hult